INTEGRITETSPOLICY

Senast uppdaterad: 8 September 2020

Denna sekretesspolicy beskriver våra policyer och rutiner för insamlingen, användning och avslöjande av din information när du använder tjänsten och berättar för dig om dina integritets rättigheter och hur lagen skyddar dig.

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda Service, Du samtycker till insamling och användning av information i enlighet med denna integritetspolicy.

TOLKNING OCH DEFINITIONER

Tolkning

Orden från vilka den första bokstaven har stora bokstäver har betydelser definierade under följande villkor.

Följande definitioner bör ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller i plural.

Definitioner

I denna sekretesspolicy används följande:

Du menar personen som använder eller använder Tjänsten, eller företaget, eller annan juridisk person på vars vägnar en sådan person kommer åt eller använder tjänsten, i tillämpliga fall.

Enligt den allmänna dataskydds förordningen (GDPR) kan du kallas den registrerade personen eller användaren om du är en person som använder Service.

Företag (kallas antingen "företaget", "vi", "oss" eller "vårt" i detta Avtal) hänvisar till Verower AS - CornerKing, Son Norge.

För BNP: s syfte är företaget datakontrollant.

Applikation betyder det programvara som tillhandahålls av det nedladdade företaget av dig på alla elektroniska enheter som heter CornerKing.

Affiliate betyder en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med en part, där "kontroll" betyder ägande av 50% eller mer av de aktier, kapitalandelar eller andra röstberättigade värdepapper för val av styrelseledamöter eller annan förvaltningsmyndighet.

Konto betyder ett unikt konto skapat för dig för att få åtkomst till vår tjänst eller delar av vår tjänst.

Webbplatsen hänvisar till CornerKing, tillgänglig från https://www.corner-king.com.

Tjänsten hänvisar till applikationen eller webbplatsen eller båda.

Land avser: Norge

Med tjänsteleverantör menas alla fysiska eller juridiska personer som behandlar uppgifterna på företagets vägnar. Det avser tredjeparts företag eller personer anställda av företaget för att underlätta tjänsten, att tillhandahålla Tjänsten på företagets vägnar för att utföra tjänster relaterade till Service eller för att hjälpa företaget att analysera hur tjänsten används.

I samband med GDPR betraktas tjänsteleverantörer som data Processorer.

Socialmediet jänsten från tredje part hänvisar till alla webbplatser eller sociala nätverks webbplats genom vilken en användare kan logga in eller skapa ett konto använda tjänsten.

Personuppgifter är all information relaterad till en identifierad eller identifierbar individ.
I BNP avses personuppgifter all information relaterad till Du söker efter ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, online identifiera eller identifiera en eller flera faktorer specifika för det fysiska, fysiologisk, genetisk, mental, ekonomisk, kulturell eller social identitet.

Cookies är små filer som placeras på din dator, mobilenhet eller alla andra enheter på en webbplats som innehåller informationen om din surfning historia på den webbplatsen bland dess många användningsområden.

Enhet betyder alla enheter som kan komma åt tjänsten, t.ex. en dator, a mobiltelefon eller en digital surfplatta..

Användningsdata avser data som samlas in automatiskt, antingen genererade av användning av tjänsten eller från själva tjänsteinfrastrukturen (till exempel, varaktigheten för ett sidobesök).

Datakontrollant, för det allmänna dataskyddet GDPR Förordning), hänvisar till företaget som den juridiska personen som ensam eller tillsammans med andra bestämmer syften och medel för behandlingen av Personlig information.

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Typer av insamlade data

Personlig information

När vi använder vår tjänst kan vi be dig ge oss vissa personligen identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

E-postadress
Förnamn och efternamn
Telefonnummer
Adress, delstat, provins, postnummer, stad
Användningsdata

Användningsdata

Användningsdata samlas in automatiskt när du använder tjänsten.

Användningsdata kan innehålla information som din enhets Internet protokoll adress (t.ex. IP-adress), webb läsartyp, webbläsarversion, sidorna på vår Tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid du använt dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

När du öppnar tjänsten med eller via en mobil enhet kan vi samla in viss information automatiskt, inklusive, men inte begränsat till, typen av mobil enhet Du använder, Din mobila enhet unika ID, din IP-adress mobil enhet, ditt mobila operativsystem, typen av mobilt internet webbläsare Du använder, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår Tjänst eller när du öppnar tjänsten av eller via en mobil enhet.

INFORMATION SOM SAMLAS IN MEDAN DU ANVÄNDER APPLIKATIONEN

När du använder vår applikation för att tillhandahålla funktioner i vår applikation, Vi kan samla in, med ditt tidigare tillstånd:

  Information om din plats
  Information från din enhets telefonbok (kontaktlista)
  Bilder och annan information från din enhets kamera och fotobibliotek

Vi använder denna information för att tillhandahålla funktioner i vår tjänst, för att förbättra och anpassa vår tjänst. Informationen kan laddas upp till företagets servrar och / eller en tjänsteleverantörs server eller så kan den helt enkelt lagras på din enhet.

Du kan aktivera eller inaktivera åtkomst till denna information när som helst via din Enhetsinställningar.

SPÅRNINGSTEKNIKER OCH KAKOR

Vi använder kakor och liknande spårnings tekniker för att spåra aktiviteten på vår Service och lagra viss information. Spårnings tekniker som används är fyr, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera Vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller ange när en Cookie skickas. Men om du inte accepterar kakor kanske du inte är det kunna använda vissa delar av vår tjänst.

Cookies kan vara "Persistent" eller "Session" Cookies. Ihållande cookies förblir på din persondator eller mobilenhet när du går offline, medan sessionen Cookies raderas så snart du stänger din webbläsare. Lära sig mer om cookies: https://www.termsfeed.com/blog/cookies/.

Vi använder både sessioner och ihållande cookies för de syften som anges nedan:

Nödvändiga / väsentliga kakor

Typ: Session Cookies

Administreras av: Us

Syfte: Dessa kakor är viktiga för att ge dig tjänster tillgängliga via webbplatsen och för att göra det möjligt för dig att använda några av dess funktioner. De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton. Utan dessa Cookies, tjänsterna som du har bett om kan inte tillhandahållas, och vi använder endast dessa kakor för att förse dig med dessa tjänster.

Cookies policy / Cookies för meddelande acceptation

Typ: Persistent Cookies

Administreras av: Us

Syfte: Dessa kakor identifierar om användare har accepterat användningen av kakor på hemsidan.

Funktionalitets kakor

Typ: Persistent Cookies

Administreras av: Us

Syfte: Dessa kakor tillåter oss att komma ihåg val du gör när du använder webbplatsen, som att komma ihåg dina inloggningsuppgifter eller språk preferens. Syftet med dessa kakor är att ge dig mer personlig upplevelse och för att undvika att du måste ange dina preferenser igen varje gång du använder webbplatsen.

Spårning och prestanda cookies

Typ: Persistent Cookies

Administreras av: tredje parter

Syfte: Dessa kakor används för att spåra information om trafik till Webbplats och hur användare använder webbplatsen. Den information som samlas in via dessa Cookies kan direkt eller indirekt identifiera dig som en individuell besökare. Detta beror på att den insamlade informationen vanligtvis är kopplad till en en pseudonym identifikator som är kopplad till den enhet du använder för att komma åt Hemsida. Vi kan också använda dessa cookies för att testa nya annonser, sidor, funktioner eller ny funktionalitet på webbplatsen för att se hur våra användare reagerar på dem.

För mer information om cookies vi använder och dina val angående kakor, besök vår policy för kakor.

ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Företaget kan använda personuppgifter för följande ändamål:

Att tillhandahålla och underhålla vår tjänst, inklusive för att övervaka användningen av vår Service.

För att hantera ditt konto: för att hantera din registrering som användare av Service. De personuppgifter som du tillhandahåller kan ge dig tillgång till olika funktioner för tjänsten som är tillgängliga för dig som registrerad användare.

För utförande av ett kontrakt: utveckling, efterlevnad och åtagande av köpeavtalet för produkterna, artiklarna eller tjänsterna Du har köpt eller av något annat avtal med oss genom tjänsten.

Att kontakta dig: Att kontakta dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller annat motsvarande former av elektronisk kommunikation, till exempel en mobil applikationens pushmeddelanden om uppdateringar eller informativ kommunikation relaterad till funktionaliteter, produkter eller kontrakt tjänster, inklusive säkerhetsuppdateringar, när det är nödvändigt eller rimligt för deras genomförande.

För att ge dig nyheter specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om du inte har valt att inte få sådan information.

Att hantera dina förfrågningar: Att delta i och hantera dina förfrågningar till oss.

VI KAN DELA DIN PERSONLIGA INFORMATION I FÖLJANDE SITUATIONER:

Med tjänsteleverantörer: Vi kan dela din personliga information med Tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst för betalningsbehandling för att kontakta dig.

För affärsöverföringar: Vi kan dela eller överföra din personliga information i samband med eller under förhandlingar om eventuell fusion, försäljning av företaget tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.

Med dotterbolag: Vi kan dela din information med våra dotterbolag, i i vilket fall kommer vi att kräva att dessa dotterbolag respekterar denna integritetspolicy.

Dotterbolag inkluderar Vårt moderbolag och alla andra dotterbolag, gemensamma venture partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som är under gemensam kontroll med oss.

Med affärspartner: Vi kan dela din information med vår verksamhet partners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.

Med andra användare: när du delar personlig information eller på annat sätt samverka i de offentliga områdena med andra användare, sådan information kan vara visas av alla användare och kan distribueras offentligt utanför. Om du interagera med andra användare eller registrera sig via ett tredje parts sociala medier Tjänst, dina kontakter på tredje parts sociala mediatjänst kan se Ditt namn, profil, bilder och beskrivning av din aktivitet. Liknande, andra användare kan se beskrivningar av din aktivitet, kommunicera med dig och visa din profil.

FÖRVARING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Företaget behåller dina personuppgifter bara så länge som är nödvändigt för de syften som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda din Personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi måste behålla dina uppgifter för att följa tillämpliga lagar), lösa tvister och verkställa våra juridiska avtal och policyer.

Företaget kommer också att behålla användardata för interna analysändamål. Användande Data bevaras vanligtvis under en kortare tid, utom när dessa uppgifter används för att stärka säkerheten eller för att förbättra vår funktionalitet Tjänsten eller vi är juridiskt skyldiga att behålla denna information under längre tid perioder.

ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Din information, inklusive personuppgifter, behandlas hos företaget drift av kontor och på andra platser där de parter som är inblandade i bearbetning finns. Det betyder att denna information kan överföras till - och underhålls på datorer som ligger utanför ditt land, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där data skyddslagarna kan skilja sig åt än de från din jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av ditt skickande av sådant information representerar ditt avtal om överföringen.

Företaget kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om inte det finns adekvata kontroller på plats inklusive säkerheten för dina data och annan personlig information.

UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Affärstransaktion

Om företaget är involverat i en fusion, förvärv eller tillgångsförsäljning, din Personuppgifter kan överföras. Vi kommer att meddela dig innan din personliga Data överförs och blir föremål för en annan sekretesspolicy.

Rättsväsende

Under vissa omständigheter kan företaget behöva avslöja ditt Personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en myndighet).

Andra lagkrav

Företaget kan avslöja dina personuppgifter i god tro att sådana åtgärder är nödvändiga för att:

Följ en laglig skyldighet
Skydda och försvara företagets rättigheter eller egendom
Förhindra eller undersöka eventuella felaktigheter i samband med tjänsten
Skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten
Skydda mot juridiskt ansvar

Säkerhet för dina personuppgifter

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att nej metod för överföring via Internet, eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla sätt att skydda Dina personuppgifter, vi kan inte garantera deras absoluta säkerhet.

DETALJERAD INFORMATION OM BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Tjänsteleverantörer har bara tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina uppgifter för vår räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda det för någon annan ändamål.

Analytics

Vi kan använda tredjeparts leverantörer för att övervaka och analysera användningen av våra Service.

Google Analytics

Google Analytics är en webb analys stjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplats trafik. Google använder den insamlade informationen för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst. Denna information delas med andra Google tjänster. Google kan använda de insamlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.

För mer information om integritets policyn för google, besök gärna Google Privacy & Terms web page https://policies.google.com/privacy?hl=en.

E-post marknadsföring

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsföring eller marknadsföringsmaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja bort att ta emot någon eller alla av dessa meddelanden från oss av följa länken för att avsluta prenumerationen eller anvisningarna i det epostmeddelande som vi skickar eller genom att kontakta oss.

Vi kan använda e-post marknadsföringstjänster för att hantera och skicka e-post till dig.

BETALNINGAR

Vi kan tillhandahålla betalda produkter och / eller tjänster inom tjänsten. Isåfall, vi kan använda tjänster från tredje part för betalningsbehandling (t.ex. betalning processorer).

Vi lagrar eller samlar inte in dina betalnings kortsuppgifter. Den informationen är tillhandahålls direkt till våra tredje parts betalningsprocessorer vars användning av din personlig information regleras av deras integritetspolicy. Dessa betalningar processorer följer de standarder som ställts in av PCI-DSS som hanteras av PCI Security Standards Council, som är en gemensam insats för varumärken som Visa, Mastercard, American Express och Discover. PCI-DSS-krav hjälper till att säkerställa säker hantering av betalningsinformation.

PayPal

Deras sekretesspolicy kan ses på Braintree sekretesspolicy.

GDPR SEKRETESS

Rättslig grund för behandling av personuppgifter under GDPR

Vi kan behandla personuppgifter under följande villkor:

Godkännande: Du har gett ditt samtycke för att behandla personuppgifter för en eller mer specifika syften.

Utförande av ett kontrakt: Tillhandahållande av personuppgifter är nödvändigt för utförande av ett avtal med dig och / eller för alla förkontrakt skyldigheter.

Rättsliga skyldigheter: Att behandla personuppgifter är nödvändigt för att följa kraven med en juridisk skyldighet som företaget är föremål för.

Vitalintressen: Bearbetning av personuppgifter är nödvändigt för att skydda Dina vitala intressen eller en annan fysisk person.

Allmänna intressen: Bearbetning av personuppgifter är relaterat till en uppgift som är utförs i allmänhetens intresse eller vid utövande av tjänsteman myndighet som tilldelas bolaget.

Berättigade intressen: Bearbetning av personuppgifter är nödvändigt för syften med de legitima intressen som företaget strävar efter.

I vilket fall som helst kommer företaget gärna att hjälpa till att klargöra den specifika rättsliga grunden som gäller för behandlingen, och särskilt om tillhandahållandet av Personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav nödvändigt för att ingå ett kontrakt.

DINA RÄTTIGHETER ENLIGT GDPR

Företaget åtar sig att respektera sekretessen för dina personuppgifter och för att garantera att du kan utöva dina rättigheter.

Du har rätten enligt denna sekretesspolicy och enligt lag om du är inom EU, till:

Begär tillgång till dina personuppgifter. Rätten till åtkomst, uppdatering eller ta bort informationen vi har om dig. När så är möjligt kan du åtkomst, uppdatering eller begär radering av dina personuppgifter direkt inom Ditt kontoinställnings avsnitt. Om du inte kan utföra dessa åtgärder själv, vänligen kontakta oss för att hjälpa dig. Detta gör att du också kan ta emot en kopia av de personuppgifter som vi har om dig.

Begär korrigering av de personuppgifter som vi har om dig. Du har rätten att ha någon ofullständig eller felaktig information som vi har om du har korrigerat.

Objekt mot behandling av dina personuppgifter. Denna rätt finns där vi är förlita sig på ett legitimt intresse som den rättsliga grunden för vår behandling och det finns något med din speciella situation som gör att du vill att invända mot vår behandling av dina personuppgifter på denna grund. Du med har rätt att invända där vi behandlar dina personuppgifter för direkta marknadsföringsändamål.

Begär radering av dina personuppgifter. Du har rätt att be oss till     ta bort eller ta bort personuppgifter när det inte finns någon god anledning för oss att     fortsätt behandla det.

Begär överföring av dina personuppgifter. Vi kommer att ge dig eller till en tredje part du har valt, dina personuppgifter i en strukturerad, vanligt använt, maskinläsbart format. Observera att endast denna rättighet gäller automatiserad information som du ursprungligen lämnade samtycke till Oss för att använda eller där vi använde informationen för att utföra ett kontrakt med dig.

Återkalla ditt samtycke. Du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke om med dina personuppgifter. Om du drar tillbaka ditt samtycke kanske vi inte kan för att ge dig tillgång till vissa specifika funktioner i Service.

Utöva dina rättigheter för dataskydd för GDPR

Du kan utöva dina rättigheter till tillgång, rättelse, avbokning och motstånd genom att kontakta oss. Observera att vi kan be dig bekräfta din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar. Om du gör en förfrågan kommer vi att göra det försök vårt bästa för att svara på dig så snart som möjligt.

Du har rätt att klaga till en Dataskydds myndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information om du är i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), vänligen kontakta ditt lokala dataskydd myndighet inom EES.

Barns integritet

Vår tjänst adresserar inte någon under 13 år. Vi vet inte medvetet samla in personlig information från vem som helst under 13 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har tillhandahållit Oss med personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har det insamlade personuppgifter från alla under 13 år utan verifiering med föräldrens samtycke, tar vi åtgärder för att ta bort den informationen från vår servrar.

Om vi måste lita på samtycke som en rättslig grund för att behandla din information och ditt land kräver samtycke från en förälder. Vi kan behöva din förälders samtycke innan vi samlar in och använder den informationen.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från tredje part kommer du att riktas till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar dig starkt att granska sekretesspolicyn för alla webbplatser du besök.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integriteten policyer eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.

ÄNDRINGAR AV DENNA SEKRETESSPOLICY

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Vi kommer att meddela dig om något ändras genom att publicera den nya sekretesspolicyn på denna sida.

Vi kommer att meddela dig via e-post och / eller ett framträdande meddelande om vår tjänst före för att ändringen ska träda i kraft och uppdatera datumet "Senast uppdaterat" överst av denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att granska denna sekretesspolicy med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Ändringar av denna sekretesspolicy är effektiva när de publiceras på detta sida.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy kan du kontakta oss:

e-post: team@corner-king.com
Genom att besöka denna sida på vår webbplats: http://www.corner-king.com